Campertarieven

Camper-alleenBeste watersportvrienden,

Helaas niet rechtstreeks maar via via bespeuren wij enige onvrede en/of onbegrip over de tariefstelling voor campers.

Jullie hebben uiteraard het recht om de beweegredenen voor de gekozen tariefvorm te vernemen en om verdere verspreiding van onbedoeld negatieve en onjuiste informatie te voorkomen volgt hier de uitleg over het tot stand gekomen bestuursbesluit.

 Uitgangspunten:

  • eenvoudige en klantvriendelijke organisatie;
  • concurrerende tarieven, zodat camperaar terug komt;
  • géén camping, maar camperstelplaatsen dus aanmerkelijk kleinere oppervlakte per plaats;
  • geen belemmering voor de watersportactiviteiten;
  • positieve bijdrage aan de exploitatie van onze haven;
  • belang voor de stad Venlo.

Ervaringen, opgedaan door actieve camperaars en aangevuld met bovenstaande overwegingen heeft ons doen besluiten een eenheidstarief van € 15,00 per nacht te hanteren. Gedurende het winterseizoen € 2,00 extra vanwege meerverbruik stroom. (dus € 17,00 per nacht)

Hiermee zitten we aan de bovenkant van de tariefstellingen. Camperstelplaatsen zijn regelmatig voor niets, maar nooit boven € 13,00 per nacht. Kijken we om ons heen in deze regio, inclusief Straelen, Wachtendonk en Walbeck, dan is ons tarief zeker niet laag te noemen.

Als de voordelen van onze prachtige accommodatie worden genoemd, dan moeten we niet gemakshalve de negatieve factoren vergeten, onze zwakke punten: overlast door lawaai snelweg en geen optimaal loospunt grijs water. Er zijn gasten, die om die redenen niet meer terugkomen.

Ook dit jaar verwachten we veel camperaars. Veel gasten, die kennismaken met onze voorzieningen. Dus belangrijk voor de toekomst, omdat deze moeten blijven komen. Dan moeten we ze nu niet afschrikken door veel hogere tarieven dan de andere stelplaatsen te gaan berekenen.

Er zijn geen campers boven de 10 m. Er hebben geen extra investeringen hoeven plaatsvinden. Ik kan jullie verzekeren, dat dit een zeer lucratief camperjaar wordt. Tijdens de najaarsvergadering zal hierover verantwoording worden afgelegd, rekening houdende met extra kosten ten behoeve van de camperaars. Blijft natuurlijk, dat de resultaten met argusogen worden gevolgd en wordt ingegrepen, zodra daartoe aanleiding is.

En tot slot: ben ervan overtuigd, dat het bestuur beslissingen neemt, die weloverwogen zijn en niet gestoeld op onbekende of onjuiste aannames. Het spreekt vanzelf, dat voortdurend voeling gehouden wordt met de ontwikkelingen en het wordt dan ook op prijs gesteld, dat opbouwende kritiek en adviezen ons blijven bereiken.

Eindigende met de slogan: domme vragen bestaan niet; hij is dom die de vraag niet stelt.

Met vriendelijke groet,

Jan Joosten, voorzitter

Real time web analytics, Heat map tracking