Najaarshijsdagen 2020

Kom met zo min als mogelijk mensen naar de boot, op de haven is een persoon beschikbaar die kan helpen bij het onder de evenaar van de kraan varen. Hierdoor hebben we minimaal mensen op de haven.

Ook de mannen van de hijsclub zijn zo ingedeeld dat ze op afstand van elkaar kunnen werken.

We zetten het gebied beneden af met lint zodat niemand die niet direct daar hoeft te zijn weg blijft.

In de hijslijst zijn blokken aangegeven op welk tijdstip u redelijker wijs aan de beurt bent met hijsen.

De G steiger gebruiken we als wachtplaats voor het blok boten dat aan de beurt is, de boten met schippers wachten daar tot ze geroepen worden.

Het eerst volgende blok kan erachter aanschuiven. De schippers blijven aan boord.

Graag doorschuiven van de boten richting de kraan, dan is de volgorde van hijsen ook duidelijk.

We proberen ons zoveel mogelijk aan de gestelde tijd te houden. Neem afstand van elkaar en blijf zolang mogelijk bij/op jullie boot ,

Houdt u aan deze afspraken. Wij  zullen hier op toezien en mensen weg sturen die niets met het hijsen van zaterdag te maken hebben.

Verder zal het duidelijk zijn dat een ieder zich aan de richtlijnen van het RIVM moet houden

Het haven kantoor zal bezet zijn, maar er is maar toegang voor 1 persoon in het kantoor.

De hijsclub werkt al volgt

  • 4 man bij de uit het water komende boot ( 2 man aan de lijnen 2 man stellen de boot).
  • 1 man voor aanwijzingen naar kraanmachinist
  • 1 man heftruck
  • 2 man tractor met botenwagen
  • 1 man als algemene begeleiding voor de schippers met varen onder de evenaar.

Pieter

HIjslijst 17 oktober   -   Hijslijst 24 oktober   -   Hijslijst 31 oktober