Scheepvaartbericht RWS

Beperkte doorvaart op het Julianakanaal ter hoogte van keersluis Limmel.

Met de recreatievaart wordt rekening gehouden en dient men zich via VHF 20 bij post Borgharen te melden voor doorvaart. Indien geen marifoon aanwezig is dat heeft men te wachten op groen licht. Er zijn voldoende camera's aanwezig om voor een goede doorstroming te zorgen. zie bijlage

Maasoevers

Rijkswaterstaat

Beste watersporter/ster,

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart zijn er flyers gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Onder de links beneden treft u de in 2015 geactualiseerde nederlandse versie aan. Tevens is er nu ook een aktuele 2016 Duitstalige versie beschikbaar. 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.   2015 Maasoevers        2016 Maasufer

Met vriendelijke groet,

Corinne Aquarius
Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers
en -uiterwaarden

Real time web analytics, Heat map tracking