Laatste Nieuws over Verplaatsing Jachthaven

Ut-Veerke-pendelbootIn de nieuwsbladen verschijnen geregeld artikelen die hierop betrekking hebben. We gaan ze verzamelen en voor u beschikbaar stellen. Onder de volgende link een kijk op de toekomstvisie(plannen) vanuit de gemeente Venlo pdf Maascorridor (1.30 MB)

Wilt u nog meer weten over toekomstplannen etc., dan kunt u dit vinden in het volgende lijvige document (boekje) pdf Notitie Kansrijke Perspectieven (44.17 MB)

jachthaven-verplaatst pdf
(44.17 MB)

Ook is er nieuws over de baggerwerkzaamheden op de Maas in de buurt van Venlo. Dit is in te zien via DEZE link.

Wifi voorziening WSV De Maas Venlo

Wifi-icon 300x134E-mail ophalen, weersvoorspellingen opzoeken, touristische informatie raadplegen ... geen probleem.

In onze verenigingshaven kunnen onze leden en onze gasten gratis over WiFi beschikken op de boot of in de camper. Via onze website krijgt u door middel van een aantal links toegang tot een veelheid aan toeristische informatie. Bovendien kunt u voor onderhoud of reparatie van uw boot of camper een aantal bedrijvenpagina's raadplegen.

Om het gebruik van internet voor onze leden en voor onze gasten zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een WiFi reglement opgesteld.

Dit reglement kunt u lezen door hier te klikken.

N.B.: Voor de leden van WSV de Maas geldt het volgende: Om een aanvraag in te dienen voor toegang tot het WiFi-netwerk dient u eerst in te loggen en vervolgens naar deze pagina te gaan.

Scheepvaartbericht RWS

Beperkte doorvaart op het Julianakanaal ter hoogte van keersluis Limmel.

Met de recreatievaart wordt rekening gehouden en dient men zich via VHF 20 bij post Borgharen te melden voor doorvaart. Indien geen marifoon aanwezig is dat heeft men te wachten op groen licht. Er zijn voldoende camera's aanwezig om voor een goede doorstroming te zorgen. zie bijlage

Maasoevers

Rijkswaterstaat

Beste watersporter/ster,

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart zijn er flyers gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Onder de links beneden treft u de in 2015 geactualiseerde nederlandse versie aan. Tevens is er nu ook een aktuele 2016 Duitstalige versie beschikbaar. 

Zie voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.   2015 Maasoevers        2016 Maasufer

Met vriendelijke groet,

Corinne Aquarius
Communicatieadviseur herinrichting Maasoevers
en -uiterwaarden

Real time web analytics, Heat map tracking