Uitnodiging ALV 13 maart 2020

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van WSV De Maas
Beste leden,
Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze watersportvereniging op vrijdag 13 maart 2020.
De vergadering vindt plaats in brasserie ‘De Admiraal’, Jachthavenweg 50, 5928 NT Venlo. Aanvang: 20:00 uur.
In de bijlage treft u aan:
 de agenda voor deze vergadering
 de notulen van de ALV van 15 november 2019
De bestuursleden Ans Hoppzak, Josje Huys en Pieter Winter zijn volgens rooster aftredend.
Ans Hoppzak stelt zich na een lange periode van 9 jaar penningmeesterschap niet meer herkiesbaar.
Josje Huys en Pieter Winter stellen zich wel herkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Hans van der Laan heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van penningmeester.
Het bestuur draagt Josje, Pieter en Hans hierbij voor voor een volgende bestuursperiode.
Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5 dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur aanmelden. Hun voordracht dient schriftelijk ondersteund te worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.
Tevens vraag ik uw actieve medewerking aan onze algemene poetsdag op zaterdag 14 maart 2020, de dag na de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur hoopt dat we met zoveel er zoveel mogelijk WSV ’ers komen opdagen om allerlei werkzaamheden uit te voeren en zo onze mooie jachthaven in stand te houden.
Met hartelijke groet,
Theo Franse
Secretaris
WSV De Maas Venlo
Real time web analytics, Heat map tracking