Roei-info algemeen

 We zijn bezig te inventariseren hoe onze leden gebruik maken van de mogelijkheid die onze vereniging biedt om al dan niet samen met anderen te gaan roeien. We willen dit doen door te kijken of mensen deel uitmaken van een groepje en of er behoefte is aan uitbreiding van een groepje, of er mensen zijn die op zoek zijn naar een passend groepje roeiers en wie graag “zwevende” roeier is, wordt of blijft (om even in actuele termen te blijven). De eerste stap zal zijn om in kaart te brengen wie over het algemeen met wie in de boot stapt en wanneer zij dat doen aan de hand van het afschrijfboek. Wij zullen om praktische redenen onderscheidt maken tussen roeiers die wedstrijd aspiraties hebben en zij die zichzelf vooral kwalificeren als recreatief roeier. Het moge duidelijk zijn dat het een het ander natuurlijk absoluut niet uitsluit! Af en toe een toertocht voor een wedstrijdroeier, een enkele wedstrijd voor een recreatie-roeier en allerlei gelegenheids-ploegen die een specifiek doel voor ogen hebben is juist de charme van het roeien in verenigingsverband. Het is ook zeker niet de bedoeling dat de inmiddels zeer sociale en charmante gewoonte om ter plekke te kijken of alle op zeker moment aanwezige roeiers een plekje in een boot kunnen krijgen over boord gezet wordt! Het moge duidelijk zijn dat het slechts een manier is om de wensen van onze leden min of meer te kunnen identificeren. Het is dus ook een belangrijke mogelijkheid in te kunnen spelen op de individuele wensen van leden en om met individuele leden contact te kunnen onderhouden. Uiteindelijk doel is om voor iedereen de mogelijkheid te bieden met zekere regelmaat op zijn of haar manier en niveau te kunnen roeien op een tijdstip dat hem of haar het beste schikt. Het wordt eens te meer van belang, omdat wij ieder jaar meer nieuwe leden krijgen die ook graag na de eerste instructieperiode met een zekere regelmaat en vaste maten willen roeien. Daarbij zijn roeiers van zeer verschillend niveau waarvan sommigen een goede aanvulling zouden kunnen vormen op bestaande groepjes..

Instructie

Iedereen, jong of oud, kan leren roeien, al zijn degenen met een natuurlijk gevoel voor balans in het voordeel – maar ook dit is aan te leren. Beginnelingen stappen doorgaans in een stabiele boot om, naar gelang de techniek verbetert, verder te gaan in een skiff of een gladde boot. De eerste keren (4x) is de instructie vrijblijvend, daarna kun je je aanmelden als kandidaat-lid en begint een instructieperiode waarin je in ploegverband leert roeien. De instructie wordt afgesloten met een verenigingsexamen (zie: bevoegdheden). Afhankelijk van het bereikte niveau en de eigen ambitie word je daarna ingedeeld bij een ploegje waarin je je verder kunt bekwamen. Roeien kun je op verschillende niveaus, het roeien van een wedstrijd vereist meer techniek en conditie dan een ontspannen recreatief tochtje. Behalve het roeien moet ook de omgang met het materiaal, het sturen en manoeuvreren worden geoefend – veiligheid staat bij dit alles voorop. Roeien is ook een zeer geschikte sport voor vrijwel iedereen met een beperking. Omdat het zittend wordt uitgevoerd en er sprake is van een vloeiende beweging zonder echte piekbelasting valt het door vrijwel iedereen uit te voeren. Wie achterop een tandem kan rijden kan in principe ook roeien; wat de ene roeier ontbeert wordt door een ander gecompenseerd. Daarnaast zijn er mogelijkheden om boten aan te passen. Instructiebijeenkomsten voor beginnelingen vinden plaats op zondag-ochtend en (‘s zomers) op dinsdagavond en donderdag-middag. Neem voor nadere bijzonderheden contact op met de commissaris instructie en bekijk onze website: www.wsvdemaaasvenlo.nl

Wil je enkele keren uitproberen of dit DE SPORT voor je is; meld je aan via dit formulier;   Aanmelding introductie Roeien 

Recreatief roeien

De meeste leden hebben een vaste groep mensen met wie zij wekelijks op een door hen zelf gekozen tijdstip roeien. Vooral de zaterdag-morgen is populair, maar ook op zondag-morgen, donderdag-middag, vrijdag-middag en in de zomer op de dinsdag- en woensdag-avond zijn vele leden op het water te vinden.

Als vereniging zetten wij er ons voor in voor iedereen een geschikte groep te vinden om regelmatig mee te kunnen roeien. De coordinatie hiervan ligt bij de bestuurder-leden. Voor informatie kunt u zich wenden tot Henk Hovens en Jos van de Ven. Leden en aspirant-leden zijn verplicht hun roei-activiteit op de Sportplanner aan te geven. Hierdoor kunnen de overige leden zien wie en wanneer men gaat roeien. Tevens kan er dan gezorgd worden voor de eventueel benodigde instructeur.  

Real time web analytics, Heat map tracking